València Hack Lab

Fa uns dies em vaig enterar de la creació de ValHaLa, el València Hack Lab, com vaig escriure a una entrada de l’inici del meu blog, un hacklab és un lloc de reunió, així, el Valhlala serà també un lloc de reunió, per a que cadascú oferisca allò que sap de forma altruista i que els demés aprenguen d’una forma diferent.

Si vos interesa el tema podeu passarvos per la web, per la wiki o apuntarse a la llista de correu.

Feu un comentari